Transfer technologii do przemysłu

Aktualności

Szkolenie na temat Odnawialne źródła energii

08.05
2014

Informujemy, że w okresie 22-29.05.2014 r. odbędzie się szkolenie na temat „Odnawialne źródła energii”

Więcej

Zatwierdzenie kolejnego wniosku o realizację pracy B+R

28.03
2014

Informujemy, że w dniu 27.03.2014 r. w związku z wycofaniem z realizacji pracy B+R pt.: „Weryfikacja skuteczności działania regeneratora pompy ciepła” w ramach projektu pt. „ Transfer technologii do przemysłu ”, zatwierdzono kolejny ...

Więcej

Lista Wniosków o realizację prac badawczo-rozwojowych wybranych do realizacji w projekcie „Transfer technologii do przemysłu”

17.03
2014

W dniu 10.03.2014 r. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej zatwierdził listę wniosków wybranych do realizacji w ramach II naboru.

Więcej

Informacja dotycząca złożonych ofert na wykonanie prac B+R w ramach drugiego etapu naboru.

25.02
2014

Informujemy, że do dnia 24.02.2014 r., uwzględniając dodatkowy nabór ofert na wykonanie prac B+R w ramach projektu  pt.: „Transfer technologii do przemysłu”, wpłynęły oferty zespołów badawczych na wykonanie prac B+R

Więcej

Zapraszamy zespoły badawcze do składania ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

18.02
2014

Informujemy, że liczba prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do realizacji w drugim etapie naboru została zwiększona z sześciu do siedmiu.            

Więcej

Zapraszamy zespoły badawcze do składania ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

23.12
2013

Zapraszamy pracowników naukowych Politechniki Białostockiej do składania ofert na wykonanie następujących prac Badawczo-Rozwojowych. 

Więcej

Zakończono ocenę merytoryczną Wniosków - 2 nabór

23.12
2013

W dniu 19.12.2013 zakończono ocenę wniosków o realizację prac B+R. Komisja Oceny Wniosków  na etapie oceny dopuszczającej nie odrzuciła żadnego wniosku. Poniżej lista rankingowa wniosków rekomendowanych do realizacji.

Więcej

Zakończono II etap naboru wniosków

04.12
2013

Dnia 29.11.2013 r. zakończono II etap naboru Wniosków o realizację prac badawczo-rozwojowych. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 13 Wniosków o realizację prac badawczo-rozwojowych.

Więcej

Rekrutacja do projektu Transfer technologii do przemysłu

04.11
2013

Zapraszamy przedsiębiorstwa branży maszynowej oraz budowlanej z terenu województwa podlaskiego do składania Wniosków o realizację prac badawczo-rozwojowych .

Więcej

Podpisano umowy z przedsiębiorcami

01.03
2013

Politechnika Białostocka  podpisała umowy z 8 przedsiębiorcami na wykonanie prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu, rozpoczynając tym samym realizację wybranych prac.

Więcej
Strona 1 z 2> >>