Transfer technologii do przemysłu

Kontakt

Biuro Projektu

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A pok. 16B
15-351 Białystok

 

tel.: 85 746 97 33
fax: 85 746 97 64
e-mail: transfer.technologii@pb.edu.pl

 

Koordynator Projektu
dr hab. inż. Krzysztof Molski